Moorreesburg Sakekamer

Munisipale Dokumente

Item 3: Sakekamer korrespondensie en voorstelle op die Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk

Item 2: Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk

Ons vra dat u die laaste dokument deeglik bestudeer en teen Dinsdag 28 Maart enige voorstelle aan ons epos by admin@moorreesburgsakekamer.co.za.Die sakekamer sal dan met Swartland Muninsipaliteit in gesprek wees oor die voorstelle.

Item 1: Voorgestelde Krematorium

Voorgestelde hersonerings aansoek vir die vestiging van n “Aqua” krematorium (PDF, 8MB), 22 Maart 2023

Lees meer: https://diecourant.co.za/2023/02/13/swartland-kry-straks-waterverassing/